fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

BRE Bank ze stratą

W II kw. wynik brutto grupy BRE Banku wyniósł około minus 90 milionów złotych. W całym półroczu powinien on być jednak na plusie
- Zgodnie ze wstępnymi danymi, które będą jeszcze przedmiotem przeglądu audytorskiego, skonsolidowany wynik brutto Grupy BRE w drugim kwartale 2009 roku ukształtował się na poziomie zbliżonym do minus 90 milionów złotych - poinformował BRE.
Bank podał, że wpływ na ten wynik miały rezerwy, które w drugim kwartale 2009 roku wyniosły około 440 milionów złotych, z czego około połowę stanowiły odpisy na należności kredytowe od klientów posiadających zobowiązania z tytułu transakcji pochodnych. Wielkość stworzonych rezerw wynikających z instrumentów pochodnych jest efektem konserwatywnych założeń przyjętych w ramach realizowanych obecnie w banku działań restrukturyzacyjnych, podał bank.
- Większość z nich zostanie sfinalizowana do końca trzeciego kwartału 2009 roku, co stworzy warunki do poprawy wyników w przyszłych okresach, począwszy od trzeciego kwartału 2009 roku - głosi komunikat. - Równocześnie, w pierwszym półroczu 2009 roku BRE Bank osiągnął pozytywny wynik brutto, dzięki wzrastającym z kwartału na kwartał dochodom oraz ścisłej dyscyplinie kosztowej - podano w nim. BRE Bank opublikuje skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 6 sierpnia.
Źródło: Reuters
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA