Przyznanie renty nie rozwiązuje umowy o pracę

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Dlatego pracodawca powinien sam dążyć do definitywnego pożegnania pracownika. W tym celu może zastosować nawet dyscyplinarkę
[b]– Po wyczerpaniu chorobowego pracownik ma przyznaną rentę. Nie rozliczył się z zakładem i nie odbiera poczty. Jak można go zwolnić?[/b] – pyta czytelniczka.Jeśli pracodawca ma informację, że pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego jest nadal niezdolny do pracy, może zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, na podstawie art. 52 lub 53 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D6C17EBFC65AA0987368A65DC9AFC924?id=76037]kodeksu pracy[/link].[srodtytul]Możliwe sposoby[/srodtytul]Umowa o pracę rozwiązuje się:1) na mocy porozumienia stron,2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),4) z upływem czasu, na który była zawarta,5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.[b]Zapewne tryb porozumienia stron odpa...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL