Czy od bezumownego używania trzeba zawsze naliczać VAT

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Jeżeli właściciel godzi się na korzystanie z jego rzeczy bez zawarcia umowy, to otrzymywane z tego tytułu kwoty są opodatkowane VAT. Gdy jednak nie wyraża takiej zgody, np. składa pozew do sądu mający na celu odzyskanie majątku, to nie nalicza tego podatku
Przedsiębiorcy najczęściej wykorzystują nienależący do nich majątek na podstawie umowy z właścicielem. Jednak nie zawsze. Zdarza się, że takiej umowy nie ma.[srodtytul]Należy się wynagrodzenie[/srodtytul]Wtedy znajdują zastosowanie art. 224 i 225 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE42C5D3BA13635E75BFBD1EF657DC31?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]. Zgodnie z nimi samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Nie jest też odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę.Sytuacja zmienia się od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Od tego momentu jest on zobowiązany do uiszczenia wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę (chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiły bez jego winy). Wynagrodzenie musi także zapłacić samoist...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL