Za aktywną żonę mąż może płacić tylko składkę zdrowotną

Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, która równocześnie wykonuje zlecenie, może podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ze zlecenia, a ze współpracy tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu
[b]– Prowadzę biznes na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Pomaga mi w tym żona, którą zgłosiłem do ZUS jako osobę współpracującą i opłacam za nią składki społeczne i zdrowotną. Od 1 lipca żona oprócz współpracy będzie w innej firmie zatrudniona na umowę-zlecenie. Jej miesięczne wynagrodzenie będzie jednak niższe od obecnej płacy minimalnej. Czy wolno objąć ją ubezpieczeniami społecznymi ze zlecenia, a ze współpracy w tym okresie opłacać za nią tylko składkę zdrowotną?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.[b]Tak.[/b] Żona, która prowadzi z mężem wspólne gospodarstwo domowe i współpracuje przy działalności gospodarczej, podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba współpracująca.Jeżeli jest to jej jedyny tytuł do ubezpieczeń, obowiązkowe są dla niej składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, a dobrowolna jest dla niej składka chorobowa. Składki społeczne za osobę współpracu...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL