fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Kandydaci na aplikację muszą śledzić prawo

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Osoby przygotowujące się do egzaminu na przyszłych adwokatów, radców prawnych i notariuszy muszą znać przepisy obowiązujące 19 września tego roku
Nie zmienia tego fakt, iż sam wykaz aktów prawnych, na podstawie których mają być opracowane pytania testowe, został ogłoszony przez ministra sprawiedliwości już 11 i 19 maja. Zgodnie bowiem z art. 75b ust. 6[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4875F4CD4BD0E19D07B385533EA063D1?id=166507] prawa o adwokaturze[/link], art. 332 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=16ADC7D2BD2F5745FC6042FCCF20BEA0?id=166508]ustawy o radcach prawnych[/link] i art. 71c § 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EC4810786D361E6DA60969996EB6BBC8?id=287682]prawa o notariacie[/link] minister musiał to zrobić 90 dni przed egzaminem.
[srodtytul]Odpowiedzi na dzień egzaminu[/srodtytul] Odpowiedzi na pytania mają być oceniane zgodnie ze stanem prawnym na dzień egzaminu (art. 75b ust. 9 prawa o adwokaturze, art. 332 ustawy o radcach prawnych i art. 71c § 9 prawa o notariacie).
To by oznaczało, że przygotowując się do egzaminu, trzeba poznać nowelizacje tych aktów, nawet jeśli weszły w życie (lub dopiero wejdą) po maju. Najlepszym tego przykładem jest ogromna nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości nie ma wątpliwości, że kandydaci na aplikantów muszą ją poznać. Mało tego, muszą śledzić nawet te zmiany, które są dopiero przed nami, jak choćby nowelizacje kodeksów: karnego i spółek handlowych, które zaczną obowiązywać na początku sierpnia. Wiąże się z tym jednak pewna wątpliwość. Minister sprawiedliwości powinien do 31 lipca przekazać komisjom kwalifikacyjnym zestawy pytań wraz z prawidłowymi odpowiedziami, które mają być zgodne ze stanem prawnym na dzień egzaminu. Co w takim razie z nowelizacjami, które wejdą w życie po tej dacie, jak choćby wspomniane zmiany do obu kodeksów? – Norma prawna zawarta w art. 71c § 9 prawa o notariacie (art. 75b ust. 9 prawa o adwokaturze, art. 332 ustawy o radcach prawnych) ma zapewnić, by odpowiedzi na pytania testowe były zgodne ze stanem prawnym w dniu egzaminu, bo stan prawny od dnia ogłoszenia wykazu 90 dni przed egzaminem może ulec zmianie – mówi przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. [srodtytul]Jak ocenić, gdy przepis się zmieni[/srodtytul] Można mieć tylko nadzieję, że zamiast nowelizacji nie wejdzie w życie całkiem nowa ustawa, która uchyli obecnie obowiązującą zamieszczoną w wykazie. Tym bardziej że w sierpniu Sejm ma wakacyjną przerwę. Gdyby jednak po powrocie z urlopów parlamentarzyści pod presją kryzysu, powodzi czy innych klęsk zapragnęli w szybkim trybie uchwalić jakiś akt prawny, a prezydent w jeszcze szybszym tempie go podpisał, to może być problem. Jak wówczas oceniać odpowiedzi: według stanu na 50 dni przed egzaminem (kiedy minister sprawiedliwości przekazuje odpowiedzi komisjom) czy na dzień samego egzaminu? Z przepisów wynika, że zgodnie ze stanem prawnym na dzień egzaminu. Potwierdza to doświadczenie z lat ubiegłych; przykładowo w 2006 r. w pouczeniu dla zdających wprost napisano, że pytania zostały opracowane według stanu prawnego na 8 lipca 2006 r., czyli na dzień egzaminu. To oznacza jednak, że odpowiedzi przekazane komisjom przez ministra mogą się już zdezaktualizować. Eksperci uważają jednak, że ryzyko niespodziewanych radykalnych zmian w tak krótkim czasie jest niewielkie. [ramka][b]Bartosz Grohman, Naczelna Rada Adwokacka[/b] Faktycznie, po szybkiej lekturze ustawy można by stwierdzić, że są dwa sprzeczne (lub co najmniej nieprzejrzyste) zapisy. W tym wypadku jednak prawo o adwokaturze jasno nakazuje wymienić akty prawne na 90 dni przed egzaminem, natomiast stan prawny w konkretnych odpowiedziach musi uwzględniać stan na dzień egzaminu. Doświadczenie z ubiegłych lat wskazuje, że w odwołaniach są podawane najprzeróżniejsze argumenty. Nie można wykluczyć, że ktoś będzie się powoływał również na tę rozbieżność. Jednakże w naszej ocenie treść ustawy jest jasna. Trudno także zgodzić się z argumentem, że prawnik nie ma możliwości zapoznania się z nadchodzącymi zmianami. Istotą zawodu adwokata jest śledzenie zmian i stosowanie ich w praktyce. Brak tej umiejętności dyskwalifikuje prawnika.[/ramka] [ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/07/11/kandydaci-na-aplikacje-musza-sledzic-prawo/]Skomentuj artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA