Cesja umowy leasingu i prawo do odliczenia podatku

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Cesjonariusz umowy leasingu może odliczyć VAT z faktur dokumentujących zwrot kosztów poniesionych przez cedenta w związku z zawarciem tej umowy
[b]Tak orzekł WSA w Lublinie 22 maja 2009 r. (I SA/Lu 92/09).[/b]Podatnik zawarł ze spółką X umowę przyrzeczenia, na mocy której spółka X zobowiązała się przekazać mu swoje umowy leasingu samochodów ciężarowych, w zamian za co podatnik zobowiązał się zwrócić jej koszty poniesione w związku z zawarciem tych umów (raty leasingowe, opłaty wstępne, czynsze inicjalne).Podatnik wypłacił spółce X umówioną kwotę, co zostało udokumentowane fakturami VAT, będącymi podstawą do odliczenia przez niego podatku naliczonego. Następnie podatnik scedował swą wierzytelność i przelał na inną osobę wszystkie prawa i zobowiązania wynikające z umów leasingowych.W trakcie kontroli organy podatkowe uznały, że wypłacone przez podatnika kwoty nie były poniesione w celu uzyskania przychodu, gdyż dotyczyły wydatków poniesionych w okresie, gdy podatnik nie korzystał z leasingowanych samochodów.Tym samym podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL