Jak udokumentować eksport towaru

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
By uznać dostawę towaru za eksport, wymagane jest jedynie potwierdzenie przez stosowny urząd celny wywozu towaru z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty. Ustawa o VATnie wymaga wprost, że podatnik musi mieć dokument celny potwierdzający rozpoczęcie procedury wywozu na terytorium kraju
[b]Tak orzekł WSA w Opolu 10 czerwca 2009 r. (I SA/Op 176-77/09).[/b]Spółka dostarcza towary kontrahentom spoza Unii. Odprawa celna odbywa się w urzędzie celnym w Holandii, gdzie wydawany jest wywozowy dokument towarzyszący (EAD) oraz numer ewidencyjny MRN. Natomiast sam wywóz towarów odbywa się za pośrednictwem belgijskiego portu, gdzie tamtejszy urząd celny potwierdza – w formie elektronicznej – faktyczny wywóz towarów poza terytorium Unii.Spółka zwróciła się do ministra finansów z pytaniem: czy opisana transakcja jest eksportem towarów w rozumieniu ustawy o VAT? Jej zdaniem tak, a posiadane dokumenty uprawniają ją do opodatkowania tej transakcji zerową stawką VAT.Organ podatkowy nie zgodził się z tym. Wskazał, że zgodnie z treścią art. 13 ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT warunkiem uznania dostawy za eksport w rozumieniu art. 2 ust. 8 tej ustawy jest posiadanie przez podatnika dokumentu celnego potwierdzającego rozpoczęcie procedury wywozu z terytorium Polski. Brak takiego...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL