Czy płacić składki od drugiej umowy zlecenia?

[b]- Zatrudniliśmy osobę na umowę zlecenie. Czy mamy odprowadzić składki ZUS, jeżeli osoba ta ma już opłacane składki z tytułu umowy zlecenia zawartej z inną firmą?[/b][b]Nie[/b], z wyjątkiem składki zdrowotnej (tę trzeba odprowadzić od każdej umowy zlecenia). W takim wypadku ma zastosowanie zasada, że osoba wykonująca jednocześnie kilka umów-zleceń jest ubezpieczona obowiązkowo z tytułu tej umowy, która została zawarta najwcześniej (art. 9 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C273C7AED35A219A35168BCA0206C1C8?id=184677]ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych[/link]).Jeśli zatem zleceniobiorca wykonuje jednocześnie drugą umowę zlecenia, zawartą wcześniej, to z jej tytułu powinien mieć obowiązkowo odprowadzane składki, chyba że wystąpi w tym zakresie o zmianę. Warto bowiem pamiętać, że zleceniobiorca ma prawo, na swój wniosek, zmienić tytuł do ubezpieczeń (czyli to, z której umowy miałby mieć odprowadzane skła...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL