fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Rodzice płacą tylko za wsad do kotła

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Do opłat za posiłki przedszkolaków nie można wliczać kosztów utrzymania kuchni
A więc wynagrodzeń pracowników kuchni, kosztów energii, gazu oraz wyposażenia kuchennego – [b]orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I OSK 1450/08)[/b].
[b]Gminy i inne podmioty prowadzące przedszkola publiczne mogą obciążać rodziców dzieci jedynie kosztami samych posiłków, czyli tzw. wsadem do kotła. Nie mogą ich zobowiązywać do ponoszenia wspomnianych kosztów. Te spadają na gminy. [/b] Na wyrok NSA czekały przedszkola w całej Polsce. Po wprowadzeniu od 1 stycznia 2008 r. art. 67a do[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5462BE3317F4A7427535EC05A1AC1AFD?id=175841] ustawy o systemie oświaty[/link] zaczęły się bowiem wątpliwości, czy dotyczy on także przedszkoli. Przepis ten mówi, że szkoła może zorganizować stołówkę z odpłatnymi posiłkami. Do opłat nie wlicza się jednak kosztów jej utrzymania i wynagrodzeń pracowników.
Tymczasem rada gminy Twardogóra w woj. dolnośląskim uchwaliła, że do opłat za żywienie dzieci, które pozostają w miejskim przedszkolu ponad pięć godzin, wlicza się koszty utrzymania tzw. pionu żywieniowego. – Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęło identyczne stanowisko – mówi Urszula Jaszczak, radca prawny RG Twardogóra. Odpowiadając jednej z gmin, wyjaśniło, że art. 67a nie odnosi się do przedszkoli, gdyż art. 14 ust. 5 przewiduje, że opłaty za przedszkola publiczne ustala rada gminy lub inne prowadzące je organy. Pogląd ten podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, oddalając skargę wojewody dolnośląskiego na wspomnianą uchwałę. W opinii sądu stołówki szkolnej nie sposób utożsamiać z żywieniem w przedszkolu, podobnie jak przedszkolaków z uczniami. Nie można więc wyprowadzać wniosku, że art. 67a dotyczy także przedszkoli. Nie ogranicza on też rady gminy w ustalaniu wysokości kosztów posiłków w przedszkolu. NSA zajął całkowicie odmienne stanowisko. Uchylając wyrok WSA, stwierdził nieważność uchwały rady gminy. Normy zawarte w art. 67a ustawy o systemie oświaty mają odpowiednie zastosowanie do przedszkoli – stwierdził. – Art. 3 ust. 1 tej ustawy mówi bowiem, [b]że ilekroć w przepisach jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć także przedszkole.[/b] Ustalenie, że na opłatę za posiłki w przedszkolu publicznym składają się m.in. koszty utrzymania pionu żywieniowego, ewidentnie naruszało ten przepis.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA