fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

BCC: słaba ocena rządu

Eksperci radzą, jakie działania powinien podjąć rząd. Proponowane reformy mają uzdrowić gospodarkę i finanse państwa.
Rzeczpospolita
Rząd musi czym prędzej wziąć się do reform, by uzdrowić finanse państwa
W ciągu półtora roku rządzenia PO – PSL na pozytywną ocenę – w opinii ekspertów Business Centre Club wchodzących w skład komitetu monitorującego działania rządu – zasługuje jedynie podjęcie i przeprowadzenie przez parlament ustawy o emeryturach pomostowych. Kontynuacji wymagają jednak inne reformy ze sfery ubezpieczeń społecznych.
Powinny one dotyczyć zwłaszcza tzw. emerytur mundurowych, bo od nich właśnie zależeć będzie w przyszłości kondycja finansów państwa. A przecież ta kwestia była jednym z głównych postulatów ekipy premiera Donalda Tuska. Obiecał on także postawić na rozwój przedsiębiorczości i szybkie wejście do strefy euro, wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, rozwój i modernizację infrastruktury oraz tworzenie miejsc oraz poprawę zdolności adaptacyjnych na rynku pracy. Jak wygląda ocena skuteczności w realizacji tych celów? Słabo, uważa BCC.
– Szczególnie w konfrontacji z problemami, które wymagają szybkiego rozwiązania, chociażby po to, aby kolejne budżety nie były budżetami przetrwania, ale ekspansywnego rozwoju gospodarczego – przekonują ekonomiści. Ich zdaniem najpilniejszym problemem do rozwiązania jest przeprowadzenie rzeczywistej i konsekwentnej reformy finansów publicznych. Przy czym oznacza to nie tylko konieczność uelastycznienia wydatków publicznych, ale także uproszczenie systemu podatkowego, weryfikację adresatów transferów socjalnych, m.in. przez przekazanie większych kompetencji samorządom. W dalszej kolejności eksperci wymienili przyspieszenie prywatyzacji, poprawę sytuacji w elektroenergetyce – zarówno w kontekście działań prywatyzacyjnych, jak i budowy rynku energii elektrycznej. Poza tym – co podkreślają wszyscy inwestorzy – pilnie należy poprawić stan szeroko rozumianej infrastruktury. Jej obecny stan zaczyna być istotną barierą wzrostu gospodarczego i absorpcji zewnętrznego kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich. No i wreszcie – co ostatnio jest szczególnie często podnoszone – reformy wymaga kształt i dopuszczalność pomocy publicznej. Poza tym eksperci wymienili też w pakiecie spraw do rozwiązania wdrażanie pakietu klimatycznego, ale – co bardzo istotne – w połączeniu z oceną ekonomiczno-finansowych skutków tego działania. Poprawy wymaga też promocja gospodarcza Polski na rynkach światowych. [ramka][srodtytul]Pierwszy raport ekspertów[/srodtytul] W skład Komitetu Monitorującego Business Centre Club wchodzą: odpowiedzialny za gospodarkę Janusz Steinhoff, były minister gospodarki, finanse – Stanisław Gomułka, były wiceminister finansów, Skarb Państwa – Aldona Kamela-Sowińska, była minister skarbu, rozwój regionalny – Jerzy Kwieciński, były wiceminister rozwoju regionalnego, infrastrukturę – Mirosław Barszcz, były minister budownictwa, sprawiedliwość – Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości, naukę – Wojciech Szewko, były wiceminister nauki, pracę i politykę społeczną – Wojciech Nagel, były wiceprezes Krajowego Urzędu Pracy, UE – Jarosław Mulewicz, członek Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Unii Europejskiej, sprawy wewnętrzne i administrację – Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, prace Sejmu – Jan Król, były wicemarszałek Sejmu, gospodarkę w polityce międzynarodowej – Jerzy Nowak, były ambasador RP w Wiedniu.[/ramka] [i]Strona BCC: [link=http://www.bcc.org.pl]www.bcc.org.pl[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA