Ulga na zakup środka trwałego

Jak rozliczyć amortyzację (obciążającą koszty) urządzenia sfinansowanego częściowo z ulgi podatkowej? Czy liczy się ją od wartości początkowej, czy od wartości początkowej minus ulga?
Odróżnić należy dwie kwestie: dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i zaliczanie ich do kosztów podatkowych. Nie każdy bowiem odpis może być kosztem uzyskania przychodu. Naliczenie takiego odpisu – także niestanowiącego kosztu podatkowego – ma określone konsekwencje (choćby później przy ustalaniu kosztów zbycia takiego składnika majątkowego).To, że składnik majątku trwałego został częściowo sfinansowany z ulgi podatkowej, nie ma znaczenia dla ustalenia jego wartości początkowej, od której nalicza się odpisy amortyzacyjne, a w konsekwencji dla ich wysokości.Jest natomiast istotne dla zaliczania dokonywanych odpisów w koszty podatkowe. Art. 23 ust. 1 pkt 45 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E49A83FE89D45C414C188D58B961B927?id=80474]ustawy o PIT[/link] mówi bowiem, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartoś...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL