Należność za usługi reklamowe dla firmy z Wielkiej Brytanii

Czy skoro otrzymuję co miesiąc fakturę od brytyjskiego kontrahenta za usługi reklamowe, muszę opłacać w Polsce 20-proc. podatek ryczałtowy od takich usług?
Uzyskiwane przez brytyjską firmę dochody będą dochodami przedsiębiorstwa, dlatego też czytelnik nie będzie zobowiązany do pobrania 20 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego.Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 (nierezydentów), przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ustala się w wysokości 20 proc. przychodów.Z pytania wynika jednak, że usługi reklamowe świadczy brytyjska firma wystawiająca co miesiąc fakturę VAT, a więc mamy tutaj do czynienia z przedsiębiorstwem zagranicznym.Stosownie do art. 22a ustawy o CIT w pierwszej kolejności należy tu zastosować przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.Z art. ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL