Samochodu osobowego nie wrzucisz jednorazowo w koszty

www.sxc.hu
Ostatnio w DF ukazało się sporo artykułów dotyczących odliczania podatku VAT od paliwa i samochodów spełniających tzw. wzór Lisaka i wymogi starej ustawy o VAT dla samochodów ciężarowych. Mnie natomiast interesuje, czy dla tych samochodów, zakupionych np. w tym roku, można zastosować art. 22k ust. 7, czyli wliczyć (po spełnieniu oczywiście pozostałych warunków) jednorazową amortyzację w koszty, gdy prowadzi się podatkową księgę przychodów i rozchodów?
To, że po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przedsiębiorcy mogą odliczać cały VAT od tych samochodów (i paliwa do nich), choć nie spełniają one warunków określonych w ustawie o VAT w jej obecnym brzmieniu (obowiązującym od 22 sierpnia 2005 r.), nie oznacza, że można wydatki na ich zakup zaliczyć do kosztów podatkowych poprzez jednorazową amortyzację.Z art. 22k ust. 7 ustawy o PIT wynika, że jednorazowa amortyzacja nie dotyczy samochodów osobowych. Co należy rozumieć przez samochód osobowy, wyjaśnia art. 5a pkt 19 ustawy o PIT. Przyjęta w nim definicja została tak skonstruowana, że nie obejmuje tych pojazdów, przy których nabyciu – zgodnie z ustawą o VAT – można odliczyć pełny VAT. Warunki określone w tym przepisie, których spełnienie oznacza, że powinniśmy uznać samochód za inny niż osobowy w rozumieniu ustawy o PIT, są bowiem takie same jak określone w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. To, że przepisy ustawy o VAT zostały w pewnym zakre...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL