Informację o karach zamieść w regulaminie pracy

Gdy pracownik narusza porządek w procesie pracy czy przepisy BHP, np. pali w miejscu niedozwolonym, wolno go skarcić. Podwładny powinien wiedzieć, co mu grozi za niewłaściwe zachowania. Takie informacje ma zawierać regulamin pracy
Najprzyjemniej jest nagradzać. Jednak nie zawsze zachowania podwładnych na to zasługują. Zdarza się i tak, że łamią oni ustaloną organizację i porządek w procesie pracy czy przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy albo te przeciwpożarowe. Niekiedy wagarują. W takich sytuacjach pracodawca może stosować w stosunku do nich kary. Jakie? Upomnienie i naganę. A czasem i sankcje finansowe. Tylko takie kary są dozwolone. Dlaczego?[srodtytul]Podstawy w kodeksie...[/srodtytul]Jedynie na takie pozwala kodeks pracy. Mówi o tym jego art. 108. Przy czym kara upomnienia i nagany może zostać wymierzona pracownikowi w każdym przypadku, który uzasadnia zastosowanie trybu odpowiedzialności porządkowej. Natomiast zakres zastosowania kary pieniężnej został ograniczony do przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP lub przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia oraz stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy. Kara...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL