fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Czy odzyskam pieniądze, gdy upadnie biuro podróży?

www.sxc.hu
[b]Wykupiłem wycieczkę do Grecji na wrzesień. Z mojego biura podróży otrzymałem ostatnio list, w którym powiadamiają mnie, że zamknęli dwa saloniki. Czy w sytuacji, gdy biuro podróży ogłosi upadłość, będę mógł liczyć na odzyskanie wpłaconych pieniędzy?[/b]
[b]Tak[/b], ale nie bez ograniczeń. Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3E94B593245AC57DA537C7A64DBB6D77?id=236773]o swobodzie działalności gospodarczej[/link] i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
Aby jednak uzyskać wpis do rejestru, biuro podróży musi zawrzeć [b]umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej[/b] albo [b]umowę ubezpieczenia[/b]. Umowy te mają zabezpieczyć: - pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, gdy biuro podróży (organizator turystyki lub pośrednik turystyczny) nie zapewnia tego powrotu, - pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w przypadku, gdy biuro podróży nie wykonało umowy. [b]Obowiązek posiadania gwarancji lub umowy ubezpieczenia dotyczy całego okresu wykonywania działalności.[/b] Przed zawarciem umowy z biurem podróży warto sprawdzić, czy jest ono wpisane do rejestru i na jaką sumę zostało ubezpieczone. Pomoże nam w tym strona: [link=http://www.turystyka.gov.pl/]www.turystyka.gov.pl[/link] Jeśli biuro podróży upada, a jesteśmy na wymarzonych wakacjach pod palmami, możemy być spokojni o nasz powrót do kraju. Z sumy określonej w umowie gwarancji bankowej, umowie gwarancji ubezpieczeniowej lub umowie ubezpieczenia pokrywane są w pierwszej kolejności koszty sprowadzenia klientów do kraju. [b]Niestety, jeżeli pozostała suma gwarancji jest niewystarczająca na zwrot wszystkich wpłat wniesionych przez klientów, wypłaty obniża się proporcjonalnie do wysokości pozostałej sumy.[/b] Jeśli biuro upadnie, zanim wyjedziemy na wakacje, to zwrot wpłaconych przez klientów wpłat również będzie pokrywany z umów gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub z umowy ubezpieczenia. Jednak i w tym wypadku, jeśli suma ta nie wystarczy na zwrócenie wszystkich wniesionych przez klientów pieniędzy, to wypłaty będą proporcjonalnie obniżone. [i]Podstawa prawna: [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175244]ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268)[/link][/i] [b] Prosimy również o zapoznanie się z naszym serwisem [link=http://www.rp.pl/temat/55673.html]rp.pl » Prawo » Prawo Kowalskiego » Konsumenci » Umowy z biurami podróży[/link] [/b]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA