Osoba pobierająca zasiłek macierzyński będzie zawsze obowiązkowo ubezpieczona z tego tytułu

Bez względu na to, czy osoba go pobierająca równocześnie wykonuje zlecenie, czy prowadzi swoją firmę. I to już od 1 września br.
Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 9 ust. 6 ustawy systemowej osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego podlega z tytułu pobierania tego zasiłku obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. To się jednak zmieni 1 września 2009 r. Od tego dnia żadna z tych okoliczności nie będzie już wyłączała obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu pobierania zasiłku.[ramka][b]Przykład [/b]Pani Renata ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i równocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pół etatu.Od 1 lipca pobiera zasiłek macierzyński, do którego prawo nabyła z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę. Do 31 sierpnia 2009 r., z racji ustalonego prawa do renty, z zasiłku macierzyńskiego nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. [/ramka]Natomia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL