Finanse

Wypłacalność ważniejsza od płynności

Przemysław Gdański, wiceprezes BRE Banku odpowiedzialny za pion korporacyjny
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
- Decyzja RPP o obcięciu stopy rezerw obowiązkowych nie zdynamizuje istotnie akcji kredytowej banków - mówi Przemysław Gdański, wiceprezes banku BRE odpowiedzialny za pion korporacyjny
Wczoraj Rada [link=http://www.rp.pl/artykul/5,311476_RPP_uwolni_z_bankow_trzy_miliardy_zl_.html]nieoczekiwanie obniżyła stopę rezerw obowiązkowych[/link] z 3,5 do 3 proc., pozostawiając pozostałe stopy na niezmienionym poziomie (referencyjna wynosi obecnie 3,75 proc.).
- Należy również pamiętać, że poważniejszym od płynności wyzwaniem jest poziom kapitałów polskich banków. Współczynnik wypłacalności sektora bankowego jest stosunkowo niski i wynosi niewiele ponad 10 proc. Równocześnie sytuacja rynkowa powoduje, że pozyskanie dodatkowego kapitału konwencjonalnymi metodami jest niezwykle trudne – uważa Gdański. Analitycy komentując wczorajszą decyzję RPP zwracali uwagę na to, że banki udzielają zbyt mało kredytów nie z powodu trudności w pozyskaniu pieniądza, a poprzez wzrost odsetka kredytów zagrożonych. Rośnie liczba kredytów niespłacanych, co zwiększa odpisy. [b][link=https://grafik.rp.pl/grafika2/313929]Wstępne wyniki banków po I kwartale [/link][/b]
Poza tym obniżka stopy rezerwy jest na razie dość skromna i należałoby oczekiwać kolejnych. Związek Banków Polskich optował za poziomem 2 proc. obowiązkowych rezerw. Zdaniem wiceprezesa jednym ze sposobów wyjścia z tej sytuacji mogłoby być wprowadzenie instrumentów hybrydowych, które łączą cechy kapitału własnego i długu, lecz w przeciwieństwie do akcji nie są powiązane z prawem głosu. - W naszym kraju możliwość ich stosowania jest ograniczona, choć warto podkreślić, że KNF pracuje nad tą kwestią. Miejmy nadzieję, że konkretne rozwiązania zostaną wprowadzone jak najszybciej. [ramka]Rezerwa obowiązkowa to część pozyskanych przez bank aktywów (z wyjątkiem listów zastawnych na okres dłuższy niż pięć lat), którą bank komercyjny musi przekazywać bankowi centralnemu. Obecnie jej oprocentowanie stanowi 0,9 proc. stopy redyskontowej weksli (czyli 3,6 proc.)
Źródło: Reuters

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL