Korzystający z ulgowych składek płacą 6,39 zł wypadkowej miesięcznie

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Moja córka, po ukończenia studiów w czerwcu 2008 r., rozpoczęła własną działalność gospodarczą od września tego samego roku. W jakim wymiarze powinna opłacać składkę wypadkową od stycznia br., jeśli korzysta z preferencyjnego systemu naliczania składek na ubezpieczenia społeczne?
Jeżeli córka opłaca składki od preferencyjnej podstawy wymiaru, tj. 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (382,80 zł), to za styczeń, luty i marzec 2009 r. powinna była uiszczać składkę na ubezpieczenie w wysokości 6,89 zł miesięcznie, a od 1 kwietnia 6,39 zł. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest bowiem ustalana na rok składkowy, który obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Wobec tego od 1 kwietnia 2009 r. rozpoczął się kolejny rok składowy, który będzie trwał do 31 marca 2010 r.Dla celów różnicowania stopy procentowej składki wypadkowej płatnicy zostali podzieleni na dwie grupy, tj. zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego:1) nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych lub niepodlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON,2) co najmniej dziesięciu ubezpieczonych, podlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON.Dla płatników zgłaszających do ubezp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL