Ślusarz czy maszynista kotłów to nie sprzątaczka

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Instrukcja stanowiskowa może narzucić podwładnemu porządkowanie wyłącznie jego miejsca pracy. Nie powinna natomiast zobowiązywać go, aby mył pomieszczenia sanitarno-higieniczne
[b] W aneksie do instrukcji stanowiskowej ślusarza obsługi urządzeń energetycznych – maszynisty kotłów – pracodawca wprowadził następujący zapis: „obsługa kotłowni i urządzeń pomocniczych – obowiązek utrzymania ładu i porządku na stanowiskach pracy, w tym użytkowanych w oddziale szatniach i sanitariatach”. Ponadto w książce poleceń zapisał: „każda brygada na swojej pierwszej popołudniówce sprząta szatnie i łaźnie”. Czy pracodawca działał zgodnie z prawem, przypisując pracownikom na tym stanowisku obowiązek sprzątania szatni i łaźni? [/b]Pracodawca musi wydać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Tak stanowi art. 237[sup]4[/sup] § 2 k.p. W tym celu opracowuje instrukcje stanowiskowe, które w sposób zrozumiały dla załogi wskazują czynności, jakie należy wykonać:- przed rozpoczęciem pracy oraz- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,- po jej zakończeniu oraz- zasady p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL