Od przychodu z kapitalizacji odsetek firma musi zapłacić podatek

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Dzień kapitalizacji odsetek od udzielonej przez zagraniczną firmę pożyczki należy potraktować na równi z ich wypłatą. Tym samym w dniu kapitalizacji odsetek pożyczkodawca zagraniczny uzyskuje przychód w postaci odsetek
[b]Tak wynika z wyroku NSA z 14 maja 2009 r., II FSK 263/08[/b][srodtytul] Jaki był problem[/srodtytul]Dyrektor izby skarbowej odmówił zmiany interpretacji wydanej przez urząd skarbowy. Spółka pytała, czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zobowiązana potrącić podatek u źródła w momencie kapitalizacji odsetek od pożyczki.Zawarła umowę pożyczki z nierezydentem, zgodnie z którą odsetki wynikające z umowy mogły być kapitalizowane. Zdaniem spółki na płatniku ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tylko w przypadku, kiedy należności (m.in. odsetki od kredytu lub pożyczki) są wypłacone.Innego zdania były organy podatkowe. Stwierdziły, że dokonanie wykładni art. 26 ust.1 ustawy o CIT, a zwłaszcza użytego w nim określenia „w dniu dokonania wypłaty” jako momentu powstania obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego wobec niezdefiniowania pojęcia „wypłaty”, wymaga odwołania się do...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL