fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Na przyznanie prawa pomocy nie mogą liczyć wszyscy podatnicy

Osoba, która wnioskuje o przyznanie prawa pomocy, powinna wykazać, że nie jest w stanie pokryć pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny
[b]Tak wynika z postanowienia WSA w Gliwicach z 19 maja 2009 r., III SA/Gl 812/08[/b]
[srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]
Referendarz WSA odmówił – po rozpoznaniu skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej dotyczącą VAT – przyznania prawa pomocy. Powodem takiego rozstrzygnięcia było niewystarczające wykonanie wezwania do uzupełnienia danych zawartych we wniosku – strona skarżąca spośród licznych dokumentów, o które wzywano, przedstawiła jedynie kserokopię odcinków otrzymywanych świadczeń.
Od postanowienia tego nie został wniesiony sprzeciw, wobec czego pełnomocnika skarżących wezwano do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej. Odpowiedzią na to wezwanie był kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wyrażony został pogląd, że poprzedni wniosek nie został rozpoznany merytorycznie, więc brak jest przeszkód formalnych, by przy ponownym wezwaniu do uiszczenia wpisu został on złożony, tym bardziej że zmianie uległa sytuacja majątkowa rodziny. Wbrew temu twierdzeniu oświadczenie o stanie rodzinnym skarżących oraz o dochodach było identyczne jak w ich wcześniejszym wniosku. Według obu wniosków pozostają oni w gospodarstwie domowym z córką, synem i synową – prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą – oraz małoletnią wnuczką.
Referendarz sądowy wezwał pełnomocnika skarżących do uzupełnienia danych zawartych we wniosku poprzez: udokumentowanie wysokości wszelkich dochodów uzyskiwanych przez skarżących i osoby pozostające z nimi w gospodarstwie domowym, tj. m.in. nadesłanie odpisów zeznań podatkowych.
Dokumentów jednak nie nadesłano. Mimo to sąd przyznał częściowe prawo pomocy.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
[b]Przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym m.in. zwolnienie od kosztów sądowych, następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie pokryć pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Strona, wnosząc o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie, powinna zatem udowodnić istnienie tego faktu.[/b] Innymi słowy, na skutek wskazanych przez nią dowodów musi zostać osiągnięty stan pewności co do tego, że nie jest ona w stanie pokryć pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania.
Tymczasem w tej sprawie strona skarżąca nie wykazała, że zachodzą przesłanki do uwzględnienia jej wniosku w całości. Spośród licznych dokumentów, o które wzywano, nadesłała jedynie odpisy „odcinków” otrzymywanych świadczeń, mimo że nic nie stało na przeszkodzie, aby wezwanie zostało wykonane w całości, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, iż wnioskodawcy są reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA