fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skutki zagubienia faktury

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
16 marca 2009 r. spółka otrzymała fakturę za usługi informatyczne. Zaksięgowała ją i odliczyła VAT w deklaracji za marzec. Niestety, w maju okazało się, że faktura zaginęła. Czy spółka powinna skorygować deklarację VAT za marzec, poprosić o duplikat i odliczyć VAT w miesiącu otrzymania duplikatu?
Zagubienie faktury nie oznacza, że trzeba korygować odliczony VAT. Również otrzymanie duplikatu zagubionej faktury nie wywoła żadnych skutków w rozliczeniu VAT.Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje, co do zasady, z chwilą otrzymania faktury dokumentującej zakup towaru lub usługi (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT). Jednocześnie nie ma przepisu, który by przewidywał, że zagubienie (czy zniszczenie) faktury po jej otrzymaniu skutkuje utratą prawa do odliczenia.Niemniej zwrócenie się do sprzedawcy o wydanie duplikatu jest ważne, gdyż jego otrzymanie potwierdza wcześniejsze wystawienie faktury przez sprzedawcę i potwierdza lub uprawdopodobnia przyjętą przez spółkę datę odbioru tej faktury.Inaczej byłoby, gdyby spółka nigdy nie otrzymała oryginału faktury (został on wcześniej zagubiony lub uległ zniszczeniu). W takiej sytuacji odliczenie podatku naliczonego w marcu byłoby bezpodstawne (konieczna byłaby korekta odliczonego podatku), a duplikat faktury by...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA