Praca, emerytury, renty

Komu przysługuje emerytura cząstkowa?

[b]Urodziłam się w 1969 r. Ukończyłam liceum ogólnokształcące oraz dwuletnie studium. ZUS zaliczył mi do kapitału początkowego naukę i okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych oraz okres 7 miesięcy pracy. Łącznie prawie 6 lat. Od 1998 r. przez 8 lat prowadziłam własną działalność gospodarczą i odprowadzałam ustawowe składki na ZUS. Teraz mieszkam od 3 lat za granicą (wyszłam za mąż, ale zachowuję polskie obywatelstwo) w jednym z krajów Unii Europejskiej. Tutaj jednak nie pracuję i nie odprowadzam składek emerytalnych. Czy będę miała jakieś prawo do emerytury w Polsce kiedy osiągnę wiek emerytalny pomimo, że nie mam przepracowanych 20 lat pracy?[/b]
Cząstkowa emerytura z drugiego kraju Unii Europejskiej zgodnie z unijnym prawem należy się po przepracowaniu ponad roku w danym kraju. Jej wysokość będzie uzależniona od ilości zgromadzonego w ZUS i OFE kapitału. Zgodnie z prawem Unii będzie Pani przysługiwała emerytura cząstkowa z każdego kraju, w którym będzie Pani pracowała ponad 1 rok. Polska emerytura cząstkowa będzie Pani przysługiwała, gdy przepracuje Pani w sumie ponad 20 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej włącznie z Polską. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestię przyznawania świadczeń społecznych osobom, które pracowały w więcej niż jednym kraju Unii Europejskiej, jest rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.
Więcej informacji na ten temat w artykule "[link=http://www.rp.pl/artykul/245909.html]Jaką emeryturę dostaną polscy emigranci[/link]".

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL