Nieruchomości

Czy jest zwolnienie z podatku z tytułu pierwszej własności

[i][b]Chcę nabyć nieruchomość i na pewno będzie to moja pierwsza własność. Czy będę zwolniony od podatku z tytułu pierwszej własności?[/b][/i]
[i]- S.K.[/i] Przy nabyciu nieruchomości w grę mogą wchodzić dwa podatki: od czynności cywilnoprawnych (PCC) albo od towarów i usług (VAT). Pierwszy płaci się zwykle przy transakcjach na rynku wtórnym, gdy nieruchomość stanowi prywatny majątek sprzedającego. PCC obciąża nabywcę nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185384]ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych[/link]. Katalog zwolnień od podatku znajdziemy w art. 8-9 tej ustawy. Fakt, iż nabywana nieruchomość będzie pierwszą własnością nabywcy nie uprawnia do zwolnienia. Zwolnienie obejmuje natomiast nabycie nieruchomości, które wchodzą w skład gospodarstw rolnych.
Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2 proc. wartości rynkowej nieruchomości. Oblicza go, pobiera i odprowadza notariusz, u którego strony transakcji muszą zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości. Warto pamiętać, że urząd skarbowy może zakwestionować wysokość podatku, jeśli uzna, że wartość rynkowa nieruchomości jest wyższa niż wymieniona w akcie notarialnym. Więcej w dziale [link=http://www.rp.pl/temat/234386.html]Nieruchomości » Podatki i opłaty » PCC - podatek od czynności cywilnoprawnych[/link] W przypadku nabycia mieszkania czy domu od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub innego podmiotu, który z tytułu sprzedaży jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług, nabywca nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych. Zapłaci natomiast VAT zawarty w cenie mieszkania. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[/link] również nie przewiduje żadnych zwolnień z tego tytułu, że kupujący nabywa swoją pierwszą własność. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko wtedy, gdy sprzedaż następuje po upływie co najmniej dwóch lat od pierwszego zasiedlenia obiektu (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT). Więcej na temat tego zwolnienia w artykułach: [link=http://www.rp.pl/artykul/56133,268420_Kiedy_nieruchomosc_mozna_sprzedac_bez_VAT.html]"Kiedy nieruchomość można sprzedać bez VAT"[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/artykul/56133,268424_Zwolnienia_z_VAT_od_sprzedazy_budynkow_po_1_stycznia_2009_r_.html]"Zwolnienia z VAT od sprzedaży budynków po 1 stycznia 2009 r."[/link] Z tytułu pierwszej własności nie ma również zwolnienia w podatku od nieruchomości, który płaci m.in. jej właściciel i użytkownik wieczysty. Podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi: dla gruntów – powierzchnia, a dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa. Szczegóły w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182297]ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[/link] oraz w dziale [link=http://www.rp.pl/temat/236267.html]Nieruchomości » Podatki i opłaty » Podatek od nieruchomości [/link]
Źródło: ROL

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL