Poinformowanie o prawach to nie oferta nowego angażu

Fotorzepa, Krzysztof Walczak
Umowa zawarta na czas określony, która miała rozwiązać się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, przedłuża się do porodu. Następuje to automatycznie i nie wymaga składania oświadczeń
[b]– Pracownica jest w ósmym miesiącu ciąży. Jej druga umowa o pracę została zawarta na czas określony do 31 marca 2009 r. Czy pismo pracodawcy z 25 marca 2009 r. w sprawie przedłużenia umowy do dnia porodu należy traktować jako trzecią umowę i tym samym zawartą na czas nieokreślony?[/b] – pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.Co do zasady pismo złożone przez pracodawcę, będące jego jednostronnym oświadczeniem woli, stanowi jedynie ofertę zawarcia (przedłużenia) umowy o pracę. Aby ją zawrzeć (przedłużyć), potrzebna jest zgoda obu stron.Dlatego pracownica powinna takie pismo zaakceptować wyraźnie (np. składając podpis) lub w sposób dorozumiany (np. przystąpić do wykonywania pracy w nowym okresie).[srodtytul]Trzy kolejne kontrakty [/srodtytul]Przy umowach o pracę zawartych na czas określony przedłużenie okresu jej trwania poczytuje się jako [b]zawarcie kolejnej umowy na czas określony. Natomiast zawarcie trzeciej umowy na czas określony, jeśli przerwa mię...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL