Korekta VAT bez wpływu na wartość początkową

Czy VAT od środków trwałych spółki skorygowany na skutek zmiany struktury odliczenia podwyższa/obniża wartość początkową środka trwałego?
[b]Nie. [/b]Korekta podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji nie ma wpływu na ustaloną wcześniej wartość początkową.Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów jest kwota podatku od towarów i usług nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a – 16m, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji – w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT.Natomiast w art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o CIT wskazano, że za przychód uważa się kwotę podatku od towarów i usług nieuwzględnioną w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL