Zwalnianego musimy pouczyć o terminie złożenia odwołania

Szef, który wręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, musi w tym dokumencie wskazać także czas na złożenie od takiej decyzji odwołania. Ma też poinformować, do którego sądu należy je złożyć
Pracodawca musi wiedzieć, że jeśli złoży pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, ten może zaskarżyć jego decyzję do sądu pracy. Oczywiście w ściśle określonych terminach, po upływie których roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie wygasa.Jednak to do pracodawcy należy pouczenie zwalnianego o takich terminach. W treści pisma ma się bowiem znaleźć informacja o możliwości odwołania się. Musi ona zawierać termin do jego złożenia i sąd, do którego należy je dostarczyć.Warto jednak pamiętać o tym, że formalnie pracodawca nie ma obowiązku zamieszczania takiego pouczenia. Jeśli tego nie zrobi albo pouczenie, które umieści, nie będzie wskazywać terminu do odwołania się, nie jest to przyczyną, która uzasadniałaby uwzględnienie przez sąd roszczenia o przywrócenie pracownika do pracy lub zasądzenie mu odszkodowania na podstawie art. 45 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1B7F72600E4...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL