Mniejszości

Przegląd wiadomości polonijnych

[b]Warszawa[/b] – 2 maja obchodzono Dzień Polonii, święto 20 mln Polaków poza krajem. Na świecie jest 10 tys. organizacji polonijnych, największa to milionowy Kongres Polonii Amerykańskiej. Od 1929 r. opiekę nad Polonią sprawuje Senat RP. W tym roku przeznacza na to 75 mln zł, głównie na budowę i remonty szkół, polonijne media, pomoc socjalną. Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej Płażyński wśród problemów środowisk polonijnych wymienia kłopoty z polskim szkolnictwem i pisownią nazwisk na Litwie, a na Białorusi – nieuznawanie polskiej organizacji przez władze kraju. Z kolei władze Ukrainy niechętnie patrzą na polskie szkoły i dokumentowanie historii, np. rzezi na Wołyniu. W Rosji wielu Polaków nie zna polskiego, zamiera repatriacja z Kazachstanu. Z kolei Polonia w USA, choć liczy 10 mln, nie jest wystarczająco silna politycznie, a w Niemczech 2 miliony Polaków w ogóle nie ma statusu mniejszości.
[b]Petersburg[/b] – marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i delegacja parlamentu RP spotkali się z miejscowymi Polakami z okazji Dnia Polonii. Borusewicz odznaczył Albinę Jegorową – szefową organizacji Polonia z Archangielska, wręczał Karty Polaka i otworzył polską bibliotekę przy kościele św. Stanisława. Prosił też władze Petersburga o pomoc w opracowaniu losów miejscowej Polonii po 1917 roku. Przed rewolucją w mieście mieszkało 80 tys. Polaków, z których wielu padło ofiarą stalinowskich represji. [b]Warszawa[/b] – 6 kwietnia w wieku 84 lat zmarł prof. Andrzej Stelmachowski, doradca prezydenta ds. Polonii, w latach 1990 –2008 prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W czasie II wojny był żołnierzem AK. W 1980 roku doradzał komitetowi strajkowemu w Stoczni Gdańskiej. W latach 1989 – 1991 był marszałkiem Senatu, potem ministrem edukacji. Inicjował budowę Domów Polskich na Wschodzie i utworzenie polskiego uniwersytetu w Wilnie. Walczył o zachowanie polskiego dziedzictwa i tożsamości Polaków za granicą.
[b]Grodno[/b] – władze białoruskie nie chcą rozmawiać o ponownym zalegalizowaniu Związku Polaków na Białorusi. Odesłały apel wystosowany w tej sprawie do prezydenta Łukaszenki na marcowym zjeździe ZPB. Nie ustają też represje. Komitet Kontroli Państwowej wezwał na przesłuchanie prezes Związku Andżelikę Borys. Pytano, kiedy otrzymała wizę do Polski i dlaczego konsulat RP wydaje wizy polskim działaczom. [b]Bydgoszcz[/b] – szef MSZ Radosław Sikorski przyjął Andżelikę Borys w swojej posiadłości w Chobielinie. Prezes ZPB otworzyła też wystawę podsumowującą 20 lat tej organizacji. [b]Wilno[/b] – Litwa nie powinna bać się mniejszości narodowych i sąsiedztwa dużych państw. Kwestię pisowni polskich nazwisk i ulic można rozstrzygnąć – ocenia unijna komisarz Dalia Grybauskaite, faworytka w planowanych na 17 maja wyborach prezydenckich. Również premier Andrius Kubilius popiera pisownię polskich nazwisk w języku ojczystym, z użyciem narodowych znaków. O uprawomocnienie polskiej pisowni apeluje też ustępujący prezydent Valdas Adamkus. [b]Wilno[/b] – z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie do Parlamentu Europejskiego startują 24 osoby, głównie narodowości polskiej, ale także Litwini, Rosjanie i Białorusin. Szef AWPL Waldemar Tomaszewski jako pierwszy Polak w historii Litwy kandyduje też w wyborach prezydenckich. [b]Göteborg[/b] – Piotr Kiszkiel to jedyny polski kandydat ze Szwecji, który będzie startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Będzie reprezentować Partię Liberalną. [b]UE[/b] – Belgia i Dania otworzyły 1 maja swoje rynki pracy dla cudzoziemców. To dobra wiadomość dla Polaków pracujących tam wcześniej w szarej strefie. Ograniczenia w zatrudnieniu są więc już tylko w Niemczech i Austrii, które muszą je znieść do 2011 r. Tymczasem władze Irlandii zamierzają od 1 czerwca zakazać zatrudniania imigrantów na posadach płatnych poniżej 30 tys. euro rocznie oraz jako kierowców ciężarówek i pomoce domowe. [b]Londyn[/b] – Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii wybrało na prezesa Helenę Miziniak, honorową prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. [b]Nowy Jork[/b] – w księgarniach jest już książka Aleksa Storozynskiego „The Peasant Prince: Thaddeus Kosciuszko and the Age of Revolution” – pierwsza w USA biografia Kościuszki. Storozynski to dziennikarz polskiego pochodzenia, laureat Pulitzera. Pracował w „Daily News”, a od 2008 roku kieruje Fundacją Kościuszkowską. [b]Nowy Jork[/b] – pierwsze miejsce na Manhattanie nazwano imieniem Polaka. Róg Madison Avenue i 37 Ulicy otrzymał imię Jana Karskiego, legendarnego kuriera Polski Podziemnej, który pierwszy poinformował aliantów o mordowaniu Żydów w niemieckich obozach. Po wojnie osiedlił się w USA, gdzie 40 lat wykładał na Uniwersytecie Georgetown.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL