Praca

Kompetencje pracowników zdezaktualizują się w ciągu 5 lat

Flickr
Większość pracowników jest zdania, że szkolenia oferowane przez pracodawców nie odpowiadają potrzebom związanym z rozwojem ich kariery. Przewidują, że ich kompetencje zdezaktualizują się w ciągu najbliższych pięciu lat
Jak pokazały wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie Kelly Services, globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie HR, zdaniem prawie dwóch trzecich ankietowanych szkolenia oferowane przez pracodawców nie odpowiadają ich potrzebom związanym z rozwojem kariery. Ankiety pokazała, iż ośmiu na dziesięciu polskich respondentów uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat ich kompetencje zdezaktualizują się.
Dyrektor operacyjny Kelly Services Poland, Vital Bigler twierdzi, iż wczasach rosnącej konkurencji w światowej gospodarce inwestowanie w kapitał ludzki może stanowić o przewadze konkurencyjnej firm - W obecnej sytuacji gospodarczej może wydawać się, że szkolenie kadr nie jest priorytetem, jednak organizacje, które przeznaczą na nie pewne środki, będą w przyszłości bardziej wydajne i mogą odnotowywać wyższe zyski – mówi Vital Bigler.
[b]Wyniki badania pokazały, na ile szkolenia są istotne dla pracowników z różnych grup wiekowych:[/b] - Osoby reprezentujące pokolenie wyżu demograficznego (w wieku 48-65lat) najbardziej niezadowolone są z jakości oferowanych im szkoleń. 75 proc. z nich sądzi, że szkolenia te nie są na tyle dobre, aby dzięki nim mogły podnieść swoje kwalifikacje lub przyspieszyć rozwój kariery. - 84 proc. osób reprezentujących pokolenie „Y” (w wieku 18-29 lat) twierdzi, że w ciągu 5 lat powinny podnieść swoje kompetencje zawodowe, aby nadążyć za zmianami zachodzącymi na rynku pracy. - Pokolenie „X” (w wieku 30-47 lat) najbardziej ze wszystkich uwzględnionych w badaniu grup wiekowych broni wspólnej odpowiedzialności pracodawcy i pracownika za doskonalenie kompetencji. - Ponad dwie trzecie (68 proc.) respondentów obarcza odpowiedzialnością wewnętrzne działy HR za brak wsparcia w osiąganiu indywidualnych celów zawodowych. We wszystkich grupach wiekowych więcej kobiet niepokoi się faktem, że pracodawcy nie zapewniają im na bieżąco odpowiednich szkoleń. Z kolei większa liczba mężczyzn, przewidując przyszłość uważa, że ich kompetencje w ciągu najbliższych 5 lat będą wymagały aktualizacji i poszerzenia, co umożliwi im nadążenie za trendami charakterystycznymi dla branż, w których pracują. Dla ponad trzech czwartych wszystkich respondentów (78 proc.) odpowiedzialność za szkolenia powinna być dzielona równo między pracodawcę i pracownika. Główne preferencje badanych dotyczyły szkoleń związanych z rozwojem zawodowym (42 proc.), ćwiczeń i umiejętności praktycznych (32 proc.), kwalifikacji zdobytych w trakcie edukacji (13 proc.) oraz samodzielnej nauki (13 proc.). - Obecna sytuacja gospodarcza sprawiła, że ludzie stali się bardziej świadomi swoich umiejętności i potrafią ocenić, czy są one dla nich wystarczające,aby przetrwać recesję i kontynuować pracę w okresie wychodzenia gospodarki z recesji - mówi Vital Bigler. - Ostatnio w rozmaitych branżach przemysłu pracodawcy zmagali się z brakami określonych umiejętności u pracowników. Jeśli nie będziemy rozwijać tych umiejętności teraz i nie rozbudujemy oferty szkoleń, taka sytuacja może pojawić się ponownie w przyszłości. Rosnąca konkurencja na rynku pracy, w połączeniu ze zmianami technologicznymi sprawia, że pracownicy powinni być wspierani w osiąganiu większej produktywności poprzez najlepszą ofertę szkoleń – dodaje. [ramka]Kelly Global Workforce Index zebrał opinie prawie 100 000 osób z 34 państw, w tym z Polski.[/ramka]
Źródło: ROL

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL