Literatura

Wielka seria o wielkiej wojnie

Rzeczpospolita
Niezwykłe wydawnictwo. „Rzeczpospolita” rozpoczyna sprzedaż 25-tomowej historii II wojny światowej
II wojna światowa była największą z wojen w historii ludzkości. Toczyła się na kilku kontynentach, na morzach i w przestrzeni powietrznej. W walkach brało udział około 100 mln żołnierzy, podczas działań wojennych wyprodukowano i zniszczono rekordową ilość sprzętu: samolotów, czołgów, dział i okrętów.
Była to wojna totalna. Uczestniczyły w niej całe narody i państwa. Przemysł, rolnictwo i instytuty naukowe zostały przestawione na potrzeby gospodarki wojennej. „II wojna światowa” to nie tylko historia wielkich bitew i kampanii. To także operacje sił specjalnych, zamachy, akcje partyzanckie i zakulisowe spiski. To dzieje wielkich przywódców i krwawych dyktatorów. Bohaterów i zbrodniarzy. Niespotykana w dziejach była także skala zbrodni, jakich dopuściły się strony tego wielkiego konfliktu, który okazał się tragicznym wydarzeniem w historii Polski. Choć formalnie znalazła się ona w obozie zwycięzców, w rzeczywistości wojna zakończyła się dla niej dziejową klęską. Spustoszona i ograbiona ze swoich ziem wschodnich Polska znalazła się pod sowiecką okupacją.
Wydarzenia tego przerażającego, a zarazem fascynującego konfliktu znalazły się w 25 tomach nowej kolekcji „Rzeczpospolitej”: „II wojna światowa”, przygotowanej z okazji 70. rocznicy wybuchu wojny. To wydawnictwo niezwykłe. Nie jest nudnym opisem kolejnych kampanii i bitew. Jej autorzy uwzględnili wszelkie aspekty sześcioletnich zmagań. Artykuły opatrzono fragmentami tekstów źródłowych, mapami, nigdy wcześniej niepublikowanymi zdjęciami, rysunkami z epoki oraz – co najważniejsze – relacjami naocznych świadków. Żołnierzy, polityków, pisarzy, a także zwykłych ludzi dotkniętych koszmarem wojny. Już w czwartek kupić będzie można pierwszy tom kolekcji: „U progu wojny”, którego tematem będzie geneza światowego konfliktu. A więc plany i zbrodnicze ideologie obu agresorów, którzy we wrześniu 1939 roku zaatakowali Polskę. Fascynująca dyplomatyczna gra, która poprzedziła wybuch wojny. A wre-szcie panorama przedwojennej Polski, jej społeczeństwa, armii i elit. Kraju, który w wyniku tego konfliktu przestać istnieć. Słowo wstępne serii napisał ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. „II wojna światowa jest wydarzeniem historycznym, które wciąż dotyka naszej współczesności. Żyjemy w granicach wytyczonych w wyniku tego konfliktu, żywe są wciąż rany zadane milionom ludzi. Z drugiej strony mamy do czynienia z próbami wykrzywiania ob-razu wojny, nierzadko tendencyjnego przełamywania prawdy historycznej. Dobrze się stało, że podjęto na nowo próbę opisania tej najstraszniejszej z wojen oraz skierowania tego opisu do najszerszego grona odbiorców” – napisał pan prezydent. Czy można wyobrazić sobie lepszą rekomendację? [ramka]>kalendarium publikacji 1 U progu wojny >7.05 2 Obrona Polski >14.05 3 Szpiedzy, kurierzy, jednostki specjalne >21.05 4 Plan Barbarossa >28.05 5 Eksterminacja ludności >4.06 6 Kultura okupacyjna >10.06 7 Katyń i okupacja radziecka >18.06 8 Ruch oporu >25.06 9 Rząd emigracyjny >2.07 10 Front wschodni >9.07 11 Front zachodni >16.07 12 Walki na morzach [b]>23.07[/b] 13 Powstanie warszawskie >30.07 14 Alianckie boje Polaków >6.08 15 Szlak Ludowego Wojska Polskiego >13.08 16 Aliancki desant na Europę >20.08 17 Walki w Afryce >27.08 18 Okupacyjna codzienność >3.09 19 Nauka w służbie wojny >10.09 20 Nazistowskie rządy >17.09 21 Konferencje, pakty, [b]układy >24.09[/b] 22 Walki w Azji i Oceanii >1.10 23 Migracje ludności >8.10 24 Kapitulacja i bilans strat >15.10 25 Nowy porządek świata >22.10[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL