Komercyjne

Koszty najmu znacznie obciążają najemców

Silne wahania kursowe pln – euro spowodowały wzrost całkowitych kosztów najmu nawet o 30-40 proc. w pierwszym kwartale tego roku
Trudności z uzyskaniem finansowania oraz brak transakcji inwestycyjnych spowodowały wstrzymanie lub opóźnienie budów kilku znaczących galerii handlowych – twierdzą analitycy Cushman & Wakefield.
Mimo to pierwszy kwartał 2009 roku uznają za dobry. W tym czasie wchłonął około 150 tys. mkw. powierzchni nowych centrów handlowych (podczas gdy w pierwszym kwartale 2008 roku – jedynie 50 tys. mkw.). Skąd taka podaż w kryzysie?
– Z jednej strony okres obowiązywania restrykcyjnej ustawy WOH spowodował opóźnienia w procesach deweloperskich. Z drugiej strony należy pamiętać, że decyzje o rozpoczęciu budowy obiektów teraz oddawanych do użytku były podejmowane w latach 2005 –2007, czyli w szczycie koniunktury gospodarczej – wyjaśniają analitycy C&W. Co będzie dalej? Nie należy spodziewać się boomu w tym segmencie rynku. Inwestorzy czekają bowiem na rozwój sytuacji na globalnych rynkach finansowych. Niepewnością napawają ich też dane dotyczące spadku sprzedaży detalicznej (-1,6 proc. w lutym 2009 r. w stosunku do lutego 2008 r.) Wzmogły one bowiem zachowawcze postawy niektórych sieci handlowych w kontekście dalszej ekspansji na rynku oraz oczekiwania najemców w kwestii warunków najmu. Szczególnie, że z powodu wahań kursowych, znacznie wzrosły całkowite koszty najmu – nawet ponad jedną trzecią w pierwszym kwartale bieżącego roku w stosunku do poprzedniego. Warto zaznaczyć, że oddane do użytku w pierwszym kwartale 2009 roku centra handlowe były już wcześniej wynajęte w 90 – 95 proc. Tymczasem popyt na rynku słabł: firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych nie planowały rozwoju, a sieci miały trudności z kredytowaniem przez banki. – Dlatego decyzje o lokalizacji nowych sklepów podejmowane były, i są nadal, z dużą ostrożnością, na podstawie raportowanych obrotów i po szczegółowej analizie obiektów – podkreślają eksperci C&W. – Jednocześnie jednak na rynku pojawią się nowe marki (np. TK MAXX), a Marks & Spencer przyspiesza ekspansję sklepów, podczas gdy Carry podnosi jakości oferty. Które z nowych centrów pozyskają najlepszych najemców? Teraz w budowie znajduje się około 950 tys. mkw. powierzchni centrów handlowych. Mają być otwarte w latach 2009 – 2011. A dodatkowo plany deweloperów na ten okres obejmują dodatkowe 800 tys. mkw. Trudno jednak wyrokować dziś, czy rzeczywiście powstaną. – Realizacja planowanych inwestycji związana jest ściśle z sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie oraz dostępem do kredytów inwestycyjnych – podkreślają analitycy C & W. [ramka][b]O rynku centrów handlowych[/b] • w pierwszym kwartale br. oddano do użytku 150 tys. mkw. powierzchni handlowych • dziś w budowie ok. 950 tys. mkw. powierzchni centrów handlowych • czynsze najmu są stabilne, choć mają tendencję spadkową • analitycy przewidują zwyżkę stóp wzrostu, ale brakuje transakcji pozwalających na potwierdzenie tej tezy[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL