• 18.08.2018

Działalność BGK w województwie kujawsko-pomorskim

Województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z regionów najlepiej wykorzystujących pomoc unijną.Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera przedsiębiorców oraz samorządy z terenu województwa w procesie pozyskiwania środków europejskich
Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczy w realizacji celów gospodarczych państwa. W ramach zadań powierzonych bank obsługuje 12 funduszy oraz 12 programów rządowych. Działania zlecone przez rząd prowadzone są w takich obszarach, jak budownictwo mieszkaniowe, infrastruktura, ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości i wspomaganie eksportu. Równolegle BGK rozwija - komplementarne do działań zleconych - usługi bankowe typowe dla banków komercyjnych.BGK jest szczególnie aktywny w regionie kujawsko-pomorskim. Pod koniec 2005 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy marszałkiem województwa a bankiem w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego. Celem zawartego porozumienia jest usprawnienie procesu finansowania projektów określonych w "Wieloletnim programie inwestycyjnym województwa kujawsko-pomorskiego". Efektem współpracy jest finansowy udział BGK w realizacji wielu projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Szczególnie p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL