• 18.07.2018

Wypadki przy pracy

Poszkodowani w wypadkach na 1000 pracujących w 2006 r.
ROL
W wypadkach przy pracy w województwie dolnośląskim poszkodowanych zostało w ubiegłym roku ponad 9,6 tys. osób. Było to o 10,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Ze statystyk wynika że ogółem co dziesiąta osoba, która w kraju uległa wypadkowi w pracy, była zatrudniona na Dolnym Śląsku. Wskaźnik wypadkowości (pokazuje liczbę poszkodowanych w przeliczeniu na 1000 pracujących) wynosił tu 11,63 i był najwyższy w Polsce (średnia dla kraju to 8,87). Łączna liczba dni niezdolności do pracy z powodu wypadków wyniosła w województwie ponad 309 tys. czyli, przeciętnie 32 dni na jednego poszkodowanego.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL