fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Czy właściciel lokalu musi płacić za administrowanie spółdzielni

[b]Jestem pełnoprawnym właścicielem (notarialny akt własności) mieszkania w bloku, którym zarządza spółdzielnia. Gdy kupowałem mieszkanie radzono mi zapisać się do spółdzielni, gdyż miało to przynieść korzyści. Teraz bardzo często mam podwyższany czynsz, nawet nie wiem za co. Czy jako właściciel mieszkania jestem zmuszony płacić czynsz? [/b]
[i][b]-K.[/b][/i] Właściciel lokalu, który jest członkiem spółdzielni, ma obowiązek uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem swojego lokalu, nieruchomości wspólnych oraz nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169950&tresc=1&wid=296643#5.]ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych[/link]). Tylko potocznie opłaty z tego tytułu nazywane są czynszem.
W opisanej sytuacji istotna byłaby odpowiedź na pytanie, czy w budynku, w którym mieszka czytelnik, została wyodrębniona własność wszystkich lokali (wszystkie lokale zostały wykupione na własność). Jeśli tak, to z mocy prawa w budynku takim stosować się powinno przepisy dotyczące wspólnot mieszkaniowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawa o własności lokali[/link]). Właściciele lokali mają wtedy prawo zrezygnować z zarządzania ich nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową i wybrać zarząd wspólnoty. Jeśli jednak nie wszystkie lokale są przedmiotem odrębnej własności, to decyzję o stosowaniu ustawy o własności lokali do praw i obowiązków właścicieli lokali oraz do zarządu nieruchomością wspólną musi podjąć większość właścicieli lokali, do których należy więcej niż połowa udziałów w nieruchomości wspólnej. W takiej sytuacji mogą oni wybrać zarząd np. spośród właścicieli lokali, a administrowanie nieruchomością powierzyć licencjonowanemu zarządcy. Członkowie wspólnoty sami decydują o wysokości zaliczek, które będą płacić na utrzymanie nieruchomości wspólnej, czyli gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Właściciele lokali mają jednak obowiązek uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu (np. kotłownia, pralnia osiedlowa). Jeśli natomiast w budynku są lokale należące do spółdzielni (niewykupione), to administratorem budynku nadal jest spółdzielnia (art. 27 ust. 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169950&tresc=1&wid=296643#5.]ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych[/link]). Jednak większość właścicieli lokali w budynku położonym w obrębie danej nieruchomości, obliczana - co istotne - według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę o rezygnacji z zarządu spółdzielni i powołać zarząd według zasad wynikających z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489&tresc=1&wid=177553#R.0]ustawy o własności lokali [/link].
Źródło: ROL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA