fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 25.04.2019

Jak powstał Ranking samorządów "Rzeczpospolitej" 2007

Sporządzając ranking, chcieliśmy - tak jak w poprzednich latach - uhonorować samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców. Oczywiście zachowując reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Dlatego w trzeciej edycji naszego rankingu zastosowaliśmy kryteria zbliżone do ubiegłorocznych
Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2003 - 2006 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Zapoznaliśmy się w ten sposób -posiłkując się danymi z Ministerstwa Finansów - z działaniami wszystkich gmin i miast.[b]Pierwszy etap[/b]Przeanalizowaliśmy dane w trzech kategoriach samorządów:[ul][li]miasta naprawach powiatu,[/li] [li]pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie,[/li] [li]gminy wiejskie.[/li][/ul]W pierwszym etapie wzięliśmy pod uwagę dane pochodzące z Ministerstwa Finansów i dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wyodrębnionych przez nas kategoriach (nie analizowaliśmy danych na szczeblu powiatu i województwa).Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowaliśmy:[ul][li]dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2003 - 2006 (maksymalnie 10 pkt), [/li][li]w...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA