fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Inkasent zapłaci za opóźnienie

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Gdy poborca spóźni się z przekazaniem zebranych od podatników danin, musi pamiętać o doliczeniu odsetek za zwłokę
Termin płatności dla inkasenta określony został w art. 47 § 4a ordynacji podatkowej – zgodnie z którym terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. Jednocześnie rada gminy została upoważniona do wyznaczenia, w drodze uchwały, późniejszego terminu płatności dla inkasenta podatków i opłat lokalnych.[srodtytul]Za wpłatę po terminie...[/srodtytul]Gdy ustawowy termin płatności podatku od nieruchomości przypada np. 15 listopada, inkasent musi wpłacić zebrany podatek już następnego dnia. Zwłoka wiąże się z koniecznością doliczenia stosownych odsetek. Wynika to bezpośrednio z art. 53 § 3 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym inkasent obowiązany został do naliczenia odsetek za zwłokę.Gdyby w praktyce okazało się, że inkasent uiści zebrany ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA