fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie można zwolnić pracownika, którego faktycznie nie ma w pracy

Fotorzepa, Darek Golik
Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Następnego dnia przyniósł zwolnienie lekarskie od dnia, w którym wręczono mu wypowiedzenie. Czy w związku z zakazem wypowiadania umowy w czasie zwolnienia lekarskiego nieskuteczne jest wypowiedzenie doręczone podwładnemu?
[b]Nie[/b] Takie wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne i wywołuje zamierzone skutki prawne.Art. 41 kodeksu pracy stanowi, że szef nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej jego usprawiedliwionej nieobecności w firmie, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Ten [b]przepis zakazuje wypowiadania umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, a nie w okresie jego niezdolności do pracy spowodowanej chorobą[/b]. Innymi słowy, aby objąć pracownika ochroną przewidzianą w art. 41 kodeksu pracy, musi być spełniona przesłanka polegająca na faktycznej nieobecności podwładnego w firmie.[b]Ponieważ w tej sytuacji pracownik był w dniu, w którym doręczono mu wypowiedzenie w pracy i świadczył pracę na rzecz pracodawcy, nie można przyjąć, że wymagany przez art. 41 kodeksu pracy warunek nieobecności w firmie został spełniony[/b].Każdy przypadek należy ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA