fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

[b]Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (DzU nr 212, poz. 1336)[/b]Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28 ust. 9, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 99 ust. 15, art. 106 ust. 12 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:[b]Rozdział 1Przepisy ogólne[/b][b]§ 1.[/b] Rozporządzenie określa:1) późniejszy niż wymienione w art. 19 ust. 1 – 21 oraz w art. 20 i art. 21 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, termin powstania obowiązku podatkowego;2) miejsce świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług, inne niż wskazane w art. 28 ust. 1 – 8 oraz w art. 22 – 27 ustawy;3) towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7 proc., oraz ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA