Rankingi

Najwięcej ekspertów zatrudniają firmy tzw. wielkiej czwórki

Pod względem liczby zatrudnionych doradców podatkowych najwięcej punktów uzyskała spółka PricewaterhouseCoopers. Niewiele mniej konsultantów mają Deloitte, Ernst & Young oraz KPMG
Zwycięzcy rankingu, w którym przyjęliśmy kryterium ilościowe, to wielkie międzynarodowe korporacje. Polskie firmy nie mogą się z nimi pod tym względem równać, ale i specyfika ich pracy jest inna.
[b]Merytoryczni przede wszystkim[/b] Ponieważ chcieliśmy pokazać bliżej strukturę zatrudnienia w podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym, naszą tabelę podzieliliśmy na cztery pozycje.
W pierwszej rubryce znalazła się liczba pracujących w spółce lub kancelarii licencjonowanych doradców podatkowych, w drugiej - adwokatów i radców prawnych, w trzeciej - pracowników merytorycznych niemających żadnego z tych tytułów, a w czwartej - łączna liczba osób zatrudnionych wykonujących zlecenia merytoryczne. Do ostatniej rubryki doliczyliśmy natomiast biegłych rewidentów, również uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego (w jednym wypadku było ich aż 36). Osoby, które mają więcej niż jeden tytuł zawodowy, uwzględniliśmy tylko jeden raz. Dlatego proste zsumowanie pierwszych trzech pozycji tabeli może dać inną liczbę niż ta, która znajduje się w pozycji ostatniej. W wypadku kancelarii White & Case we wszystkich rubrykach, poza dotyczącą doradców podatkowych, musieliśmy napisać "brak danych", gdyż wiemy, że zatrudnia ona znacznie więcej radców prawnych i adwokatów, niż wskazała. Nie podała nam jednak tej liczby, poprzestając jedynie na doradcach podatkowych. Nie miało to wypływu na jej pozycję w rankingu. Nie braliśmy pod uwagę obsługi administracyjnej. [b]Nie każdy ma kontakt z klientem[/b] Mamy świadomość, że liczba zatrudnionych w spółce czy kancelarii nie odzwierciedla efektywności pracy jej konsultantów. W wielkich firmach nad jedną sprawą zwykle pracuje bowiem wiele osób. Zatrudnieni na niższych stanowiskach, często bez licencji zawodowej, wykonują prostsze czynności - przygotowują dane, wyszukują wyroki czy interpretacje, które potem można wykorzystać. Osoby stojące wyżej w hierarchii piszą opinie, a bezpośredni kontakt z klientem, szczególnie w momentach strategicznych dla danego projektu, mają zwykle menedżerowie czy nawet partnerzy. Są też specjalne grupy osób zajmujących się wyłącznie zbieraniem informacji w sądach, organach skarbowych, opracowujących materiały z mediów. Miejsce zajmowane w hierarchii firmy ma więc bezpośredni wpływ na rodzaj wykonywanej pracy. [b]Różne koszty usług[/b] Ze względu na dużą liczbę osób pracujących przy jednej sprawie koszty usługi stają się wyższe niż w spółkach mniejszych, w których doradca obsługuje klienta od początku do końca, korzystając ewentualnie z pomocy kolegów specjalizujących się w innym rodzaju podatku, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dlatego też w tym drugim wypadku koszt usługi zwykle jest niższy. Jak wynika z tabeli, mniejsze polskie kancelarie czy spółki zwykle zatrudniają też procentowo więcej radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w podatkach. Znacznie mniej jest w nich natomiast osób bez żadnego tytułu zawodowego, a w wielu wypadkach nie ma ich w ogóle, chyba że wykonują usługi wyłącznie księgowe. [ramka][b]Najszybciej rozwijają się techniki IT[/b] PricewaterhouseCoopers działa w Polsce od 1990 r. Zatrudnia 272 osoby. Eksperci spółki doradzają dużym i średnim firmom (polskim i międzynarodowym), a także osobom prywatnym. Jest to przede wszystkim optymalizacja zobowiązań i zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem technologii informatycznych. Rozwiązania IT umożliwiają zautomatyzowanie rozliczeń podatkowych klientów, co w wypadku firm prowadzących działalność na szeroką skalę ma zasadnicze znaczenie. Struktura działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers ma charakter matrycowy: podział na zespoły techniczne (np. podatki pośrednie, postępowania podatkowe, ceny transferowe i in.) jest uzupełniony podziałem według zespołów pracujących dla poszczególnych branż (np. energetyka, technologie i telekomunikacja, sektor farmaceutyczny, sektor finansowy i in.). Usługi doradztwa podatkowego PwC zostały niedawno wzbogacone o doradztwo personalne - kompleksowe usługi związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim, także pod względem podatkowym (np. efektywne systemy wynagrodzeń). 24 maja 2007 r. polski oddział PricewaterhouseCoopers otrzymał główną nagrodę wydawcy International Tax Review, międzynarodowego magazynu dla ekspertów podatkowych. Wyróżnienie "Editor's Choice" zostało przyznane PwC "w uznaniu zaangażowania i aktywności firmy na polu podatkowym w Polsce oraz na arenie międzynarodowej".[/ramka] [ramka][b]Wyróżnienie za ceny transferowe[/b] Dział doradztwa podatkowego Ernst & Young jest częścią międzynarodowej firmy konsultingowej, która działalność na naszym rynku rozpoczęła w 1990 r. Obecnie firma ma pięć biur: w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Zatrudnia 76 doradców podatkowych i jednego radcę prawnego. W najbliższym czasie planuje przyjąć ponad 40 nowych pracowników. W przeszłości kilkakrotnie uzyskiwała tytuł najlepszego pracodawcy roku. Usługi świadczone przez Ernst & Young to m.in.: doradztwo podatkowe w zakresie przekształceń spółek, projekty optymalizacji podatkowej, prowadzenie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych oraz opracowywanie strategii cen transferowych. W 2007 r. Ernst & Young otrzymał główną nagrodę w konkursie European Tax Awards 2007 organizowanym przez wydawnictwo International Tax Review, w którym zespół cen transferowych spółki został uznany za najlepszy w tej dziedzinie w Polsce. Doradzał on m.in. przy podpisaniu pierwszego w Polsce tzw. uprzedniego porozumienia cenowego (APA) z Ministerstwem Finansów. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL