fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyjaśnienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (DKR-442/62/07/MP) z 28 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży odzieży posortowanej jako odzieży używanej

[b]Wyjaśnienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;Departament Kontroli Rynku, wydział Transgranicznego Przemieszczania Odpadów:[/b]Odzież posortowana sprowadzana do Polski w celu sprzedaży jako odzież używana tzn. wykorzystywana zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem jest traktowana jako towar i nie podlega przepisom transgranicznego przemieszczania odpadów.W wypadku odzieży, którą sprowadza Pani firma mamy do czynienia tylko z jedną z wymienionych wyżej okoliczności. W opisanym przez Panią przypadku sprowadzana do Polski odzież jest co prawda posortowana, ale w kraju jest przetwarzana na czyściwo, co oznacza, że nie jest wykorzystywana zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, lecz poddawana jest procesowi odzysku.Odzież sprowadzana w celu odzysku, nawet jeśli jest posortowana, w takiej sytuacji musi być traktowana jako odpad.Sprowadzanie odzieży w celach odzysku do Polski zgodnie z art. 63, ust. 2 [b]Rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA