Przedsiębiorstwo państwowe do sprzedaży tylko w częściach

Fotorzepa, Danuta Matloch
Likwidator nie może sprzedać przedsiębiorstwa państwowego w całości. Taka umowa byłaby nieważna
Takie jednoznaczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 17 września 2008 r. (III CZP 78/08) podjętej w celu wyjaśnienia wątpliwości prawnej powstałej na tle likwidacji przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Aparatury Mleczarskiej Spomasz.Likwidację fabryki jako przedsiębiorstwa państwowego zarządził wojewoda już w 2001 r. W sierpniu 2006 r. likwidator zamieścił w prasie ogłoszenie o przetargu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. Najwyższą cenę: 4,7 mln zł, zaoferowała spółka z o.o. DK Investment, przy czym szacowana wartość przedsiębiorstwa fabryki wynosiła wówczas 8 mln 46 tys. zł.W wyniku kolejnych, dodatkowych negocjacji likwidatora z oferentami przyjęta została zaoferowana przez DK Investment cena 9 mln zł. W ostatnim protokole uzgodnień ponownie opisano przedmiot sprzedaży przez wyliczenie składników przedsiębiorstwa prowadzonego przez fabrykę.Umowa definitywna przenosząca własność przedsiębiorstwa miała być z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL