fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stanowisko generalnego inspektora ochrony danych osobowych z lipca 2007 r. (odp. ZRPP/60/07 i ZRPP/62/07)

Najważniejszy jest cel gromadzenia przez pracodawcę danych dotyczących linii papilarnych pracowników. Jeśli celem ich gromadzenia jest kontrola pracowników, kwestię tę reguluje kodeks pracy i zgodnie z nim jest to zabronione.Jeśli natomiast celem jest ochrona danych (w tym wypadku chodzi o zabezpieczenie danych w kancelarii tajnej), to co do zasady pracodawca może zastosować taką formę zabezpieczenia dokumentacji.Zgodnie bowiem z art. 36 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926) do obowiązków administratora danych należy właściwe ich zabezpieczenie. Z ustawy wynika, że należy tak wykorzystywać dane osobowe, aby były one bezpieczne. Ustawa wprost zobowiązuje do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią właściwą ochronę przed kradzieżą czy dostępem osó[i]Małgorzata Kałużyńska-Jasak, dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego GIODO[/i]...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA