fbTrack

Prawo autorskie

Po pierwsze nie ściągaj

Fotorzepa, Darek Golik
Rozmowa z Maciejem Ślusarkiem, adwokatem z kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy‚ specjalistą w dziedzinie prawa własności intelektualnej‚ ochrony własności przemysłowej‚ prawa reklamy,
Rz: Jaka jest definicja plagiatu?
Maciej Ślusarek: W polskim prawie nie ma jednoznacznej definicji plagiatu. Na podstawie orzeczeń sądowych można stwierdzić‚ że jest to przywłaszczenie całości lub części cudzej twórczości. Tak więc plagiatem będzie przejęcie całego utworu i oznaczenie go swoim nazwiskiem‚ ale także przejęcie jedynie fragmentów cudzej twórczości (np. opowiadania‚ projektu)‚ nawet jeśli będą one przetworzone (lekko zmodyfikowane). Czy plagiat projektu wzorniczego jest w Polsce karany?
Design to nic innego jak twórczość‚ która chroniona jest na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzysta z dodatkowej ochrony wynikającej z ustawy o własności przemysłowej‚ jeśli projekt zostanie zarejestrowany jako wzór użytkowy lub przemysłowy. W ustawie o prawie autorskim znajdują się przepisy według których plagiat jest karalny (art. 115 kodeksu karnego). Niezależnie od ochrony karnej projekty chronione są możliwymi roszczeniami cywilnymi‚ np. zapłacenie odszkodowania‚ przeprosiny etc. Czy często dochodzi w Polsce do procesów karnych o plagiat? Nie‚ nieczęsto. Najgłośniejsze przypadki dotyczyły plagiatów w twórczości naukowej‚ głośno było swego czasu o plagiatach prac magisterskich. Do cywilnych spraw sądowych o naruszenie praw autorskich dochodzi znacznie częściej. W procesach rozstrzygające zdanie mają często biegli‚ którzy muszą stwierdzić‚ czy została naruszona twórczość‚ czy nie. Czy przejęte fragmenty prac‚ projektów mają charakter twórczy, czy nie‚ bo dopiero wtedy można mówić o plagiacie i naruszeniu cudzych praw autorskich.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL