fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Co z becikowym, gdy ojciec za granicą

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w Polsce można pobrać także wówczas, gdy drugi rodzic otrzymuje ją poza krajem, tam gdzie jest zatrudniony
Taka zasada obowiązuje od 7 lipca. Wynika ona ze zmiany rozporządzenia nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (opublikowanej w DzUrz UE L177 z 4 lipca 2008). Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przestała 7 lipca podlegać w UE koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Co to oznacza? [b]Gminy będą ustalały prawo do becikowego w Polsce, uwzględniając tylko warunki przewidziane w polskiej ustawie, nie biorąc pod uwagę tego, że drugi rodzic pobiera zasiłki za granicą.[/b] To dobra wiadomość dla rodzin, które ojciec albo matka utrzymuje z pracy na emigracji i w związku z koordynacją świadczeń rodzinnych pobiera tam wsparcie. Gdy zainteresowany wystąpi o becikowe, gmina nie będzie badać, czy drugi rodzic pracuje za granicą.
Zgodnie z zasadami koordynacji, jeżeli jeden z rodziców pracuje za granicą i opłaca tam składki na ubezpieczenie społeczne, a drugi wraz z dziećmi mieszka w Polsce i jest nieaktywny zawodowo, to państwo zatrudnienia ma pierwszeństwo w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych. Jeżeli świadczenia, które mogłyby być przyznane w Polsce, są wyższe od tych, które przysługiwałyby w państwie wykonywania pracy, to u nas jest wypłacana nadwyżka pomiędzy nimi. Na przykład matki (w związku z koordynacją becikowego), których mężowie pracują w Niemczech, otrzymywały dotychczas jedynie ok. 400 zł różnicy między tymi świadczeniami w obu państwach. Po 7 lipca kobieta w takiej sytuacji dostanie 1000 zł becikowego w swojej gminie.
Jeżeli obydwoje rodzice są aktywni zawodowo, to nie ma znaczenia , czy jedno z nich pracuje za granicą. Ważne jest miejsce zamieszkania rodziny (dzieci), zatem wszelkie świadczenia rodzinne przysługują na podstawie polskiego prawa. Zasady te wciąż się stosuje do świadczeń rodzinnych, ale z wyjątkiem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Czy w związku ze zmianą unijnych przepisów jest szansa na otrzymanie dwóch becikowych – polskiego i zagranicznego?
– Raczej nie, gdyż większość państw podobnie jak Polska występuje o wyłączenie tego typu świadczeń z koordynacji. Nie jest to jednak wykluczone, bo jeśli zapomoga podlega tam koordynacji, to państwo, w którym pracuje rodzic, może je wypłacić w puli świadczeń rodzinnych. Oczywiście jeżeli pozwala na to ustawodawstwo wewnętrzne tego państwa – twierdzi Elżbieta Rożek, dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Becikowe dostaną także osoby, które złożyły wnioski przed 7 lipca, ale nie dostały decyzji.
– W związku ze zmianą przepisów umarzamy toczące się postępowania w sprawie becikowego i przekazujemy je do gmin, w których zamieszkują matki – mówi Danuta Średzińska, kierownik Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu.
[b]Szansę mają także osoby, które ze swojego regionalnego ośrodka dostały odmowną decyzję w sprawie becikowego – pod warunkiem że potomek nie ukończył jeszcze roku. [/b]
– Ustawa o świadczeniach rodzinnych daje 12 miesięcy od urodzenia dziecka na złożenie wniosku o zapomogę, a rozpatrując go, urząd bierze pod uwagę przepisy obowiązujące w danej chwili. Gmina będzie więc mogła przyznać pomoc na dziecko na podstawie tych przepisów. Niektóre regionalne ośrodki polityki społecznej przeglądają wydane ostatnio odmowne decyzje i informują zainteresowanych, że mają jeszcze szansę na jednorazową zapomogę – wyjaśnia Elżbieta Rożek.
[ramka][b]Dla kogo wsparcie[/b]
- Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1 tys. zł przysługuje matce lub ojcu dziecka (opiekunowi prawnemu lub faktycznemu) niezależnie od wysokości dochodów rodziny (art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych).
- Wniosek rodzic składa w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin potomka w gminie, w której mieszka.
- Trzeba załączyć skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument, który potwierdza datę urodzenia, oraz przedstawić pisemne oświadczenie, że drugi z rodziców nie pobrał już becikowego.- W okresie zasiłkowym uprawniony (rodzic) musi mieszkać na terenie Polski (art. 1 ust. 3 ustawy).[/ramka]
[ramka]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki
[mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA