fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie sankcje finansowe można nałożyć na starostę, burmistrza, prezydenta, wójta

Rzeczpospolita
Kara pieniężna za niewykonanie ustawowego obowiązku, którą ma płacić osoba pełniąca określoną funkcję publiczną, jest wyjątkową regulacją – pisze Wojciech Mrozek doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego
Główny cel, skądinąd bardzo ważny, ustawy z 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 191, poz. 1365; dalej: ustawa) to uporządkowanie stanu wieczystoksięgowego nieruchomości państwowych i komunalnych. Ma temu służyć określony w ustawie system egzekwowania wykonania obowiązków przez organy właściwe w sprawach gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (z uzasadnienia do projektu). Właśnie ze względu na cel tej regulacji ustawodawca przewidział wyjątkową, bo jedyną w polskim porządku prawnym, możliwość nałożenia kary pieniężnej na osoby pełniące funkcje organów administracji publicznej przez inny organ administracji publicznej w związku z niewykonaniem ustawowo określonych obowiązków. Kara pieniężna nie dotyczy organu, lecz osoby pełniącej jego funkcję, co podkreśla jej osobisty charakter.Zgodnie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA