fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Kodeks jeszcze poczeka

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Nowelizacja dotycząca relacji rodzice – dzieci musi poczekać. Rząd postanowił odroczyć jej przyjęcie, dopóki resort pracy nie przygotuje ustawy o pieczy zastępczej
Zmiany dotyczące pieczy zastępczej, czyli umieszczania sierot naturalnych i społecznych w domach dziecka bądź rodzinach zastępczych, były pierwotnie w noweli kodeksu rodzinnego, ale Ministerstwo Pracy wywalczyło, że to ono przedstawi swój projekt.
– To niedobrze, że po raz kolejny tak ważna nowela jest odkładana (pierwszy raz prace odwlekła przerwana kadencja rządu) – powiedział „Rz” sędzia Robert Zegadło, sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która nowelizacje przygotowała.
Najważniejsze zmiany to: władza rodzicielska ma być mniej arbitralna, z drugiej strony rodzice mogą odmówić alimentów pełnoletniemu dziecku; o uznawaniu dziecka decydować ma wynik DNA; bardziej szczegółowe będą zasady kontaktów z dzieckiem.
Projekt zachowuje oczywiście wymóg posłuszeństwa dzieci, akceptuje jednak rosnącą samodzielność, gdy dorastają, rodzice więc przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach powinni ich wysłuchać (mają też w miarę możliwości uwzględniać ich rozsądne życzenia). Bywa, że dziecko ma znaczny majątek. W takich wypadkach sąd opiekuńczy będzie mógł nakazać rodzicom sporządzenie inwentarza majątku oraz informowanie o ważniejszych operacjach.
Na wzór amerykański mają być dopuszczone (zatwierdzane przez sąd) porozumienia rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem.
Kontakty z dzieckiem to pięta achillesowa prawa rodzinnego. Przed sądem obrona praw np. ojca jest zapewniona, ale są problemy z egzekucją wyroków. Wykonanie wyroku zależy w dużej mierze od dobrej woli matki, a w ponad 95 proc. spraw rozwodowych to im powierza się opiekę nad dzieckiem. Nowela podkreśla, że dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców także gdy przebywają w różnych państwach. W celu zapewnienia kontaktów kodeks pozwoli sądowi opiekuńczemu m.in. odebrać od rodziców przyrzeczenie określonego zachowania (np. że ojciec spędzi z dzieckiem przynajmniej tydzień letnich i zimowych ferii (to zmiana w kodeksie postępowania cywilnego).
Łatwo zmieniać prawa, trudniej je wcielić. Dlatego należałoby usprawnić instytucje wspomagające rodziny w kryzysie, skonfliktowanych rodziców – powiedziała „Rz” adwokat Anisa Gnacikowska, specjalistka prawa rodzinnego.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA