fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Kryzys na rynku finansowym Polskę prawie ominął

Polski system finansowy jest stabilny, ale i my musimy uważać
NBPortal.pl
Polski system finansowy jest obecnie stabilny - wynika z raportu NBP. Krótkoterminowe perspektywy są dobre, ale jest kilka zagrożeń
- Zarówno obecna stabilność systemu finansowego, jak i jej krótkoterminowe perspektywy są dobre. W okresie objętym analiza instytucje finansowe, w szczególności banki, rozwijały się w szybkim tempie i uzyskiwały dobre wyniki finansowe - głosi "Raport o stabilności systemu finansowego na czerwiec 2008 r.".
Wyjątek stanowiły fundusze inwestycyjne, których aktywa zmniejszały się od drugiej połowy 2007 r. oraz fundusze emerytalne, które od końca 2007 r. odnotowały ujemne wyniki inwestycyjne na skutek przeceny na rynku akcji oraz wzrostu stóp procentowych.
NBP zauważa, że kryzys na globalnym rynku finansowym dotknął krajowy system finansowy niemal wyłącznie poprzez spadki cen akcji na GPW.
- Brak bezpośrednich lub pośrednich ekspozycji banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych na ryzyko związane z amerykańskim rynkiem kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku, w dużym stopniu uchronił krajowe instytucje przed stratami finansowymi spowodowanymi przecena instrumentów opartych na kredytach subprime - zauważa NBP.
Z tego samego powodu na polskim rynku finansowym nie doszło do spadku zaufania, skutkującego problemami z płynnością instytucji finansowych.
- liczba niepewnych kredytów hipotecznych, nadmiernie udzielanych w obcych walutach
- zmniejszanie się kapitałów banków - brak ubezpieczenia przed niekorzystnymi zjawiskami w dużej skali
- finansowanie pozyskiwane z innych instytucji finansowych, w tym podmiotów zagranicznych
Źródło: ISB
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA