fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele

Zgłaszając wierzytelność wobec upadłego kontrahenta, trzeba prawidłowo podać kategorię wierzytelności
Prowadzę działalność gospodarczą. Mój dłużnik (sp. z o.o.) upadł. Wysłałem do sądu zgłoszenie wierzytelności. Sąd wydał zarządzenie o zwrocie pisma z powodu braków. Jednocześnie wezwał do ich uzupełnienia. Nie wskazałem, do jakiej kategorii należy zaliczyć zgłaszane wierzytelności. Moje wierzytelności to dwie faktury z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar. Jak ustalić kategorię takiej wierzytelności? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Kategorie wierzytelności, a ściślej kategoria, w której zostanie zaspokojona dana wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, wskazana jest w art. 342 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. Przepis ten przewiduje cztery kategorie zaspokajania wierzytelności:- kategoria pierwsza – koszty postępowania upadłościowego, należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników, należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu um...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA