Nieruchomości

Dochód ze sprzedaży lokalu zwolniony z podatku

Spółdzielnia mieszkaniowa sprzedała w drodze przetargu wolny lokal mieszkalny, nabyty wcześniej w przetargu i sfinansowany funduszem zasobowym spółdzielni. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, jako dochód z gospodarowania zasobami mieszkalnymi?
[b]Tak.[/b] Moim zdaniem dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jest zwolniony z opodatkowania, o ile zostanie przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT wolne od podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Przepisy nie określają, co należy rozumieć pod pojęciem „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”. Niewątpliwie lokal mieszkalny należy zaliczyć do zasobu mieszkaniowego (patrz [b]pisma Ministerstwa Finansów z 22 grudnia 2006 r., DD6-8213-438/WK/O6/339/391[/b] i [b]z 5 marca 2008 r., DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82[/b]). W związku z tym uważam, że dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego można uznać za uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Będą więc zwolnione z opodatkowania, o ile zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.
Odmienne stanowisko zajął jednak [b]Urząd Skarbowy w Lubaniu w interpretacji z 25 kwietnia 2007 r. (PD/423-1/07)[/b]. [i]Autorka jest współpracowniczką Vademecum Głównego Księgowego, ABC Wolters Kluwer Polska[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL