Reprezentanci załóg nieuzwiązkowionych też mają swoje uprawnienia

Jeśli nie działają u ciebie związki, pewne decyzje podejmujesz w uzgodnieniu z innymi przedstawicielami załogi
O ich udziale przy określonych decyzjach stanowi zarówno kodeks pracy, jak i inne przepisy dotyczące relacji między pracodawcą a pracownikami.W kodeksie pracy współdziałanie pracodawcy i przedstawicieli załogi przewidują:- art. 91 § 1 k.p. – dotyczy porozumienia o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem organizacji związkowej,- art. 231a § 1 k.p. – dotyczy porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu,- art. 1517 § 4 k.p. – dotyczy ustalenia przez pracodawcę wykazu prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, przy których wykonywaniu czas pracy pracownika pracującego w nocy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę, z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracoda...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL